تکنولوژی-Back-Projection

تکنولوژی-Back-Projection

در تکنولوژی Back Projection ، پروژکتور در پشت صفحه قرار میگیرد و نور را مستقیما به صفحه می تاباند. صفحه، نور را در مسیری کنترل شده هدایت می کند و بصورت شفاف و زنده در فضای مشخص صفحه به نمایش می گذارد. جهت نصب و راه اندازی یک تلویزیون با ابعاد 6×4 متری، ساختاری مانند تصویر 5 طراحی خواهد شد، و جهت نمایش تصویر از آینه و قانون شکست نور به روش Mirroring یا
Boxing System استفاده می گردد. سیستم Back Projection نسبت به سیستم LED دارای ساختمان پیچیده تری است. اما از جهت قیمت ارزان تر ازسیستم LED است. این دو تکنولوژی مشخصاً از جهت قابلیت اتصال و استفاده از منابع تغذیه گوناگون (کامپیوتر و تلوزیون یا ویدیو و…) هیچ تفاوتی بایکدیگرندارند.

تصویر شماره 3 ساختار سیستم Back Projection و تصویر شماره 4 سیستم آینه یا Boxing System را نشان می دهد

تصویر 4 تصویر 5

اجزای سیستم Back Projection

سیستم Back Projection از سه قسمت مرتبط که به شکل واحدی یکپارچه، درون یک جعبه جاسازی خواهد شد تشکسل شده است. (تصویر 5)
تکنولوژی-Back-Projection
اجزای سیستم Back Projection به شرح ذیل است:
الف) صفحه نمایش
ب) ویدیو دیتا پروژکتور
ت) منبع تغذیه ( نظیر کامپیوتر، ویدیو، دوربین فیلم برداری، ویدیو سی دی ، DVD و … )

میدان و زاویه دید
زاویه و میدان دید تکنولوژی Back Projection بیشترازسیستم LED است. زاویه دید افقی و عمودی صفحات Back Projection به طور تقریبی 180 درجه و زاویه دید LED 120 درجه می باشد. لازم به ذکر است که در مورد پروژه بانک ملی به سبب ارتفاع زیاد صفحه، زاویه دید صفحه نمایش در دید رهگذران بی تاثیر خواهد بود.

قابلیت دید در نور آفتاب
صفحهای Back Projection بشرط آنکه تابش مستقیم خورشید بر روی صفحه نباشد کاملا قابل دید خواهد بود ، اما صفحهای LED حتی در هنگام تابش مستقیم خورشید دارای دید کامل می باشد.

تکنولوژی-Back-Projection

تولید کننده انواع تلویزیون شهری