عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر در نمایشگر

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر در نمایشگر

1- دات پیچ: دات پیچ عبارتست از فاصله مرکز تا مرکز پیکسل های روی تابلو که در کیفیت تصویر نمایشگر، تأثیر بسیار زیادی دارد به طوری که هر چه دات پیچ کمتر باشد تراکم پیکسلها بیشتر شده و کیفیت بالاترمی رود.
2- رزولیشن: به تعداد کل پیکسل ها در نمایشگر رزولیشن گفته می شود هرچه رزولیشن بالاتر باشد کیفیت تصویر بهتر است، رزولیشن برحسب ماتریس سطر و ستون بیان می شود.
مثلاً رزولیشن 128×32 یعنی 32 پیکسل در ستون 128 پیکسل در سطر وجود دارد. رزولیشن با ابعاد تابلو رابطه مستقیم و با دات پیچ تابلو رابطه عکس دارد.
3- شدت نور: شدت نور در هر LED که در نهایت شدّت درخشندگی کل تابلو را تشکیل می دهد به نوع LED بستگی دارد و هر چه LED مرغوب تر باشد شدّت نور ،طول عمر و زاویه دید آن بیشتر می شود.

4- زاویه دید: زاویه  ای است که نور از LED ساطع می شود مثلاً زاویه دید 110 درجه یعنی اینکه led در نتیجه نمایشگر تا زاویه 110 درجه از مقابل تابلو می تواند از تابلو روان را مشاهده نماید.
5- کنتراست: نسبت کنتراست بیانگر اختلاف بین سطوح مشکی نسبت به سطوح سفید نمایشگر است هرچه این عدد بزرگتر باشد تصویر با وضوح و کیفیت بهتری رؤیت خواهد شد. سایه  بان ها، برای جلوگیری از اثر نورهای اطراف و خورشید و همچنین سطوح منعکس کننده نور مانند شیشه بر روی نمایشگر همگی بر نسبت کنتراست تأثیر گذارند.
6- سرعت فریم تصویر: این سرعت بیانگر تعداد فریم تصویر در ثانیه میباشد و کم بودن این سرعت باعث می شود تصویر در چشم بیننده پَر پَر کند البته در بیشتر اوقات این سرعت از داخل نرم افزار نمایشگر قابل تنظیم است.

 

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر در نمایشگر

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر در نمایشگر

عوامل مؤثر بر کیفیت تصویر در نمایشگر

 

 

 

 

 

تولید کننده انواع تلویزیون شهری