پنج گام تا نمایشگر شما

پنج گام تا نمایشگر شما

  1. استعلام مدل های موجود و قیمت : با استعلام از واحد فروش آخرین وضعیت مدل های موجود و قیمت آن را استعلام نمایید.
  2. ابعاد و محل نصب : مکان مورد نظر برای نمایشگر را انتخاب کرده ، ابعاد آن را با توجه به بودجه ای که در نظر گرفته اید ، مشخص کنید . کارشناسان ما آماده بازدید وارایه مشاوره رایگان هستند .
  3. عقد قرارداد : قرارداد با شرایط توافق شده طرفین دردونسخه تنظیم خواهد شد .
  4. تیزر : واحد نرم افزار ، نظرات شما را در مورد طرح کلی تیزر دریافت و طرح تبلیغاتی را نهایی خواهد کرد .
  5. نصب وراه اندازی : پس از اتمام تولید سخت افزار و ساخت تیزر ، نمایشگر شما برنامه ریزی و برای نصب حمل شده و گروه نصب کار را به اتمام خواهند رساند .