آلبوم تلویزیون شهری اجاره ای

تلویزیون شهری اجاره ای

هر کجای ایران که بخواهید میتوانید از نمایشگر های رنتال ما در هر متراژ و دات پیچ به صورت روزانه در مراسم و همایش ها استفاده کنید.  با ما تماس بگیرید تا متخصصهای ما شما رو به بهترین نحو یاری نماییند.

 

 

تلویزیون شهری اجاره ای

جشن نیکوکاری شبکه 3 باغ موزه قصر

WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (1) WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (9) WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (8) WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (7) WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (6)   WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (3) WWW.LEDBARAN.COM-baghmoze-live3-ejare-led6metr (2)

تلویزیون شهری

جشن نیکوکاری شبکه 2 پارک دانشجو

WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (25) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (24) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (23) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (22) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (21) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (20) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (19) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (18) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (17) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (16)  WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (14) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (13) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (12) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (11) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (10) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (9)   WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (6) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (5) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (4) WWW.LEDBARAN.COM-PARK-DANESHJOO-LIVE2-ejare-led12metr (3)

ایام فاطمیه مسجد امیر

WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (1) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (15) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (14)   WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (11) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (10)  WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (8) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (7) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (6) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (5) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (4) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (3) WWW.LEDBARAN.COM-MASJED-AMIR-ejare-led12metr (2)

نیمه شعبان گاندی

WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (9)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (8)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (7)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (6)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (5)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (4)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (3)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (2)WWW.LEDBARAN.COM-NIMESHBAN-GANDI (1)

نیمه شعبان خانی آباد

WWW.LEDBARAN.COM-khani abad ejare (5)WWW.LEDBARAN.COM-khani abad ejare (4)WWW.LEDBARAN.COM-khani abad ejare (7)

15 خرداد حرم مطهر

  WWW.LEDBARAN.COM-HARAM-15KHORDAD (2) WWW.LEDBARAN.COM-HARAM-15KHORDAD (1)

افتتاحیه پل رو گذر گرگان

 WWW.LEDBARAN.COM-G0RGAN (2)WWW.LEDBARAN.COM-G0RGAN (1)