رزومه شرکت

رزومه شرکت

نصب و راه اندازی 22 نمایشگر شهری در 22 منطقه تهران – 36متر هر نمایشگر – کنترل ترافیک تهران

نصب و راه اندازی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران – 100 متر – میدان امام حسین (ع)

نصب و راه اندازی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران – 56 متر – فلکه دوم صادقیه

نصب و راه اندازی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران – 30 متر – تقاطع شریعتی- مطهری

نصب و راه اندازی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران – 16 متر – خانه هنرمندان

نصب و راه اندازی فرودگاه مهر اباد -75 متری – ورودی سالن شماره 4

نصب و راه اندازی فرودگاه امام خمینی – 40 متری – ورودی غربی

نصب و راه اندازی اهواز -30  متری – قاطع خیابان چهار بهلون و میلان

نصب و راه اندازی کیش – 40 متری

نصب و راه اندازی خرم اباد – 12 متری – ورودی قلعه ی فلک الافلاک

نصب و راه اندازی فولاد شهر اصفهان – 40 متری – پارک به سفارش شرکت همکار

نصب و راه اندازی شهرداری شریف اباد – 12 متری – روبروی شهرداری

نصب و راه اندازی میدان نماز منطقه 20 – 30 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی میدان بشارت – 24 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی سه راه ورامین – 12 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی چهار راه چشمه غلی – 12 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی سپاه یاسوج – 18 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی قم – 18 متر – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی جمکران – 40 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی بانک سینا – 40 متری – برای شرکت همکار

نصب و راه اندازی ورودی شهرداری باقر شهر – 6 متری – برای شرکت  همکار

نصب و راه اندازی دروازه ی شهرداری سفید کوه – 20 متری – برای شرکت  همکار

رزومه شرکت