لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

لیست قیمت تلویزیون شهری
قیمت(تومان)    روشنایی    محیط    دات پیچ    عنوان
1.000.000         خارج    10    قرمز
1.200.000         خارج    10    رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000         خارج    10    سفید
2.900.000    7500    خارج    10    3in1
3.200.000    8000    خارج    10    SMD(3in1)
3.500.000    8000    خارج    10    RGB
3.800.000    8500    خارج    10    RGB
4.000.000    8000    خارج    8    SMD(3in1)
5.300.000    8000    خارج    6    SMD(3in1)
6.300.000    8000    خارج    5    SMD(3in1)
4.300.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    4.9    SMD(3in1)
5.300.000                کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
6.300.000    کابینت رنتال داخلی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.300.000    کابینت رنتال خارجی گرید A++    داخلی    3.9    SMD(3in1)
7.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    3    SMD(3in1)
9.900.000    کابینت ثابت گرید A++    داخلی    2    SMD(3in1)
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
*توضیحات:
1-قیمت فوق به تومان میباشد
2-قیمت فوق پایه می باشد در صورت متراژ بالا قیمت تغییر میکند.
3-در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما تماس بگیرید.
86023260
اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

*توضیحات:
•    مدت اجاره بیش از یک روز شامل تخفیفات ویژه خواهد شد.
•    هزینه نصب راه اندازی و ایاب ذهاب و اپراطور بصورت رایگان انجام میشود.

قیمت دات پیچ 10 قرمز متری 1.000.000
قیمت دات پیچ 10 رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)متری 1.200.000
قیمت دات پیچ 10 سفید متری 1.300.000
قیمت دات پیچ 10 3in1  متری 2.900.000 روشنایی 7500
قیمت دات پیچ 10    SMD متری 3.200.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.500.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 10    RGB متری 3.800.000 روشنایی 8500
قیمت دات پیچ 8    SMD متری 4.000.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ6     SMD متری 5.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 5      SMD متری 6.300.000 روشنایی 8000
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 4.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 5.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 4.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 5.300.000 کابینت ثابت گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 6.300.000 کابینت رنتال داخلی گرید A++
قیمت دات پیچ 3.9    SMD متری 7.300.000 کابینت رنتال خارجی گرید A++
قیمت دات پیچ 3    SMD متری 7.900.000
قیمت دات پیچ 2    SMD متری 9.900.000
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

اجاره تلویزیون شهری HD دات پیچ 5 هر متر مربع روزانه 60.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K دات پیچ 4 هر متر مربع روزانه 70.000 تومان

اجاره تلویزیون شهری 4K FULL HD دات پیچ 3 هر متر مربع روزانه 80.000 تومان

لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
دات پیچ
1.000.000
خارج
10
قرمز
1.200.000
خارج
10
رنگی(آبی-سبز-زرد-بنفش)
1.300.000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
10
سفید
2.900.000
7500
خارج
10
3in1
3.200.000
8000
خارج
10
SMD(3in1)
3.500.000
8000
خارج
10
RGB
3.800.000
8500
خارج
10
RGB
4.000.000
8000
خارج
لیست قیمت تلویزیون شهری
8
SMD(3in1)
5.300.000
8000
خارج
6
SMD(3in1)
6.300.000
8000
خارج
5
SMD(3in1)
4.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
4.9
SMD(3in1)
5.300.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
لیست قیمت تلویزیون شهری
3.9
SMD(3in1)
6.300.000
کابینت رنتال داخلی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.300.000
کابینت رنتال خارجی گرید A++
داخلی
3.9
SMD(3in1)
7.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
3
SMD(3in1)
9.900.000
کابینت ثابت گرید A++
داخلی
2
SMD(3in1)

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری

لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت تلویزیون شهری
لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری

2 دیدگاه در “لیست قیمت اجاره تلویزیون شهری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *